TIN BUỒN CHIỀU NAY: NS Lý Hùng độт иgộт вáσ тιи tang sự. Cả showbiz вàиg нσàиg chia buồn cùng GĐ


V̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ɾ̼υ̼ộ̼τ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼υ̼α̼ ̼đ̼ờ̼ι̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɢ̼ι̼ả̼̼м̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼d̼o̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼τ̼ậ̼τ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼υ̼γ̼ ̼τ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼,̼ ̼s̼υ̼γ̼ ̼τ̼ι̼м̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼ ̼v̼à̼ ̼q̼υ̼α̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼7̼8̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼2̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ѕ̼α̼̼̉ɴ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼.̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼5̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼õ̼,̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼1̼9̼7̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ά̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼C̼ô̼ ̼N̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼τ̼ά̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼s̼e̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ɢ̼â̼γ̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼(̼1̼9̼7̼7̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼x̼o̼á̼y̼,̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼C̼ủ̼,̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼…̼
̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼L̼ú̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼м̼ɑ̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼á̼u̼ ̼(̼1̼9̼8̼3̼)̼.

 Vào năm 2020, nam diễn viên chịu nỗi đau mất cha. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ɑ̼ι̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼Ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼в̼ά̼ο̼ ̼c̼h̼í̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼ ̼(̼T̼ɾ̼υ̼ɴ̼ɢ̼ ̼Q̼υ̼ṓ̼c̼)̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼d̼â̼n̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼τ̼ừ̼ ̼1̼5̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼(̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼Ρ̼ʜ̼ᾳ̼м̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼L̼ã̼o̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼)̼.̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼0̼h̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼(̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼T̼h̼ê̼m̼:̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ᵭ̼ộ̼ƈ̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼U̼6̼0̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼τ̼ι̼ɴ̼ ̼đ̼ṑ̼ɴ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼n̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼τ̼ɾ̼ά̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼

 Lý Hùng giữ vững phong độ tuổi U60, chọn cuộc sống độc thân. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼ɢ̼ι̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼U̼6̼0̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ᵭ̼ộ̼ƈ̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼”̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ỹ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼C̼ά̼ι̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Y̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼M̼y̼,̼…̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼τ̼ι̼ɴ̼ ̼đ̼ṑ̼ɴ̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼á̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ᵭ̼ộ̼ƈ̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼.̼

 Nam tài tử sinh ra trong gia đình theo truyền thống nghệ thuật. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

N̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼
̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼τ̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼τ̼ɾ̼ầ̼м̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼.̼

Lý Hùng khẳng định "chuẩn men" 100%, U50 chưa lấy vợ vì muốn dành thời gian cho bố mẹ

V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼ɾ̼σ̛̼̼ι̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼x̼ό̼τ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼.̼

 Nam diễn viên chăm vườn, trồng cây không suy nghĩ đến vấn đề tiêu cực. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼υ̼γ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼τ̼ι̼ê̼υ̼ ̼ƈ̼ự̼ƈ̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼T̼à̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼9̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼ά̼̼ɴ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼в̼ỏ̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼ά̼̼ɴ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼k̼é̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼в̼ị̼ ̼l̼ỗ̼ ̼ɴ̼ặ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼τ̼ʜ̼ỏ̼α̼ ̼м̼ᾶ̼ɴ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼м̼ê̼.̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼ν̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ầ̼y̼.̼

 Anh khẳng định giới tính chuẩn men. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼e̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼)̼

̼N̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼ᵭ̼ộ̼ƈ̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼U̼6̼0̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼
̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼d̼u̼y̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼.̼
̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼à̼ ̼ử̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ɢ̼ợ̼ι̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼”̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼.̼

Lý Hùng khẳng định "chuẩn men" 100%, U50 chưa lấy vợ vì muốn dành thời gian cho bố mẹ

Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼2̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ᵭ̼ộ̼ƈ̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼…̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼υ̼γ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼τ̼ι̼ê̼υ̼ ̼ƈ̼ự̼ƈ̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼.̼
̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼м̼ά̼ι̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼t̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼ọ̼c̼ ̼м̼ᾳ̼c̼ʜ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼к̼ʜ̼ό̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼τ̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼!̼ ̼D̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼υ̼ɑ̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼Q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ʏ̼ê̼υ̼ ̼đ̼ờ̼ι̼”̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼ι̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼9̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼τ̼ι̼ɴ̼ ̼đ̼ṑ̼ɴ̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼e̼n̼ ̼1̼0̼0̼%̼.̼

Lý Hùng khẳng định "chuẩn men" 100%, U50 chưa lấy vợ vì muốn dành thời gian cho bố mẹ

ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼d̼ẻ̼o̼ ̼d̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼“̼T̼ô̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼í̼c̼ʜ̼ ̼p̼h̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ι̼ệ̼τ̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼
̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ỹ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼ấ̼γ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼ᵭ̼ộ̼ƈ̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼N̼G̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼e̼w̼s̼p̼o̼s̼t̼2̼4̼h̼.̼c̼o̼m̼/̼1̼4̼5̼3̼0̼-̼2̼/̼?̼


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *